Навчальні курси

ШКОЛА ІНФОРМАТИКИ / НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Курс «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»  передбачає отримання учнями навиків користувача ПОМ та оволодіння сучасними інформаційними технологіями відповідно до потреб дітей шкільного віку.

Базова освіта здійснюється на кількох рівнях у відповідності до вікових категорій. Зважаючи на зміни потреб дітей у базовій інформаційній освіті відповідно до віку останньому підзвітному навчальному році було розпочато навчання дітей молодшого шкільного віку (2-4 класи) з дисципліни «Основи інформаційних технологій» у групі з двогодинним тижневим навантаженням.

Після оволодіння базовими знаннями учні обирають спеціалізацію за відповідним курсом:

ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ – оволодіння основами алгоритмізації та програмування на мові Turbo Pascal та С++;
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (гр. М/Т) – передбачає ознайомлення з сучасними пакетами програм для обробки графічної аудіо та відео- інформації (Adobe Photoshop, Affects Effects, Flash, CorelDraw, Blender).

Знання, отримані на курсах інваріантної складової, учні можуть доповнити  курсами варіативної частини учбового процесу:

СЕКЦІЇ МАН відділення комп’ютерних наук: «Internet-технології та web-дизайн», «Програмування».

«ОСНОВИ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ» (гр. САЙТО-БУДУВАННЯ) – ознайомлення учнів  з основними правилами проектування сайтів та сервісів Інтернет.

Курси  ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ ПК (навички роботи з апаратним забезпеченням різного ґатунку, програмним забезпеченням користувацького та системного рівнів).

При школі інформатики працюють студії, що сприяють додатковому розвитку творчих нахилів вихованців та початку соціалізації вихованців.

ФОТОСТУДІЯ (гр. Фото), де діти оволодівають мистецтвом художньої цифрової фотографії.