Бебі академія 

Блог Центру гуманітарної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді

Навчально-виховний процес в  Бебі академії створюється з урахуванням оптимальних умов  для інтелектуального, психологічного, творчого і соціального формування особистості дітей дошкільного віку, розвитку їх потенційних можливостей, задоволення  пізнавальних інтересів та нахилів вихованців.

Навчання відбувається у 3х навчальних групах:
- групі короткотривалого перебування дітей;
- навантаження 20 годин,  програма «Впевнений старт»;
- група дітей п’ятого року життя (чотири повні роки);
- 6 годин навантаження, авторські навчальні програми;
- група дітей шостого року життя (п’ять повних років) 6 годин навантаження, авторські навчальні програми.

«Фішкін день» - це фішка Центру розвитку дитини, пізнавально – розважальна діяльність яку провадять педагоги та керівник центру, культорганізатор, бібліотекар та педагоги ПДМ для вихованців та їх батьків: ігрові заняття – подорожі, творчі майстер-класи для батьків і дітей, спільні , участь у концертно дозвіллєвій діяльності Палацу. Здійснюється за окремим планом.

  У 2015- 2020 р.р. педагоги Центру розвитку опрацьовуватимуть нову методичну тему: «Технології  комплексного розвитку та підготовки дітей 4-6 років до школи на основі засад національно - громадянсько виховання в умовах позашкільного навчального закладу», що поєднується з основною темою над якою працює ПДМ.

   Педагоги Центру розвитку дитини Бебі академія працюватимуть над реалізацією таких питань:

  • створення оптимальних комфортних умов для підготовки дитини до школи;
  • розкриття та реалізації творчих здібностей дошкільнят;
  • підвищення рівня педагогічних знань та педагогічної майстерності через самоосвітню діяльність педагогів;
  • мотивування педагогів до розробки та апробації авторських програм, курсів, посібників;
  • вироблення єдиної педагогічної позиції, щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій;
  • формування творчого педагогічного середовища;
  • підтримка експериментальної та інноваційної діяльності.